Alf Engström

Stockholm. Berättare sedan 1980. Mickelpriset – det svenska berättarpriset – 1998. Mest folksagor, nordisk och grekisk mytologi.  Mycket för barn och äldregrupper. alf.engstrom50@gmail.com