Bengt af Klintberg

Lidingö. Folklivsforskare, författare och radioprogramledare 1990-2005 för Folkminnen. Har samlat moderna vandringssägner, “klintbergare”,  i böckerna Råttan i pizzan, Den stulna njuren och Glitterspray.  bengt.afklintberg@telia.com