Berättarlänkar

Berättarnas Torg är Stockholms berättarfestival sedan 2003. Berättar-rörelsen är internationell och det finns många härliga berättar-aktiviteter – även utanför Stockholm!

Sagobygdens musik- och berättarfestival

Fabula Storytelling

Fabula arrangerar många olika berättaraktiviteter och kurser, både öppna och för specifika målgrupper. Deras berättarscen i Stockholm är ett återkommande arrangemang.

Nordiskt berättarcentrum – Berättarfestivalen i Skellefteå

  • Knutet till Västerbottensteatern. Nordiskt Berättarcentrum (NBC) verkar på den nordiska arenan, men även med kontakter i övriga berättarvärlden. Den enskilt största aktiviteten för NBC:s del är den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå som arrangeras i samverkan med en mängd lokala aktörer med evenemang i hela Skellefteå kommun. Festivalveckan genererar vanligtvis över 8000 besök på 130-160 programpunkter.
  • https://vasterbottensteatern.se/nordiskt-berattarcentrum/