Henrik Bergkvist

Hässleholmare som berättar nästan alldeles sanna historier som han nästan alldeles säkert har varit med om. Lärare i drama och teater på högskolan i Kristianstad. Tvåfaldig svensk mästare Berättarslam.

www.henrikbergkvist.se